Je zal maar voor de vraag staan: scheiden of blijven?

Niemand wil er aan denken maar velen doen het. Eén op de drie huwelijken strandt zoals algemeen bekend is maar in veel meer huwelijken wordt wel eens aan scheiden gedacht. Niet altijd komt het tot een daadwerkelijke scheiding. Gelukkig maar, want scheiden is pijnlijk en duur en vaak ontstaat er financiële of emotionele schade. Er is dus veel aan gelegen om het huwelijk te redden. Speel je zelf met de gedachte aan scheiden? Dan is het zinvol om een eerste stap te nemen. Een stap die altijd nodig is, of het nou op blijven of scheiden uit draait. Je zult je partner van je overwegingen in kennis moeten stellen. Jullie zullen het gesprek aan moeten gaan want dat het zo niet verder kan is duidelijk. Anders zouden zich geen overwegingen tot scheiden voordoen. Dus stap één is met je partner praten.

Praten kan een scheiding voorkomen

Alleen wanneer je partner ook de ernst van zaken inziet is het mogelijk er iets mee te doen. Niets gaat vanzelf dus is er werk aan de winkel. Misschien zijn jullie mondeling heel vaardig en lossen jullie het uiteindelijk helemaal zelf op. Veel vaker blijkt dat het lastig is om hier zonder begeleiding uit te komen. Het is zeker aan te raden om in deze fase hulp in te roepen van iemand die geen belangen heeft en onpartijdig maar professioneel is. Iemand die jullie in de spiegel kan laten kijken en met wiens begeleiding jullie de situatie helderder gaan zien. Besef dat scheiden een enorm gedoe is en dat elke relatie zijn ups en downs kent. Neem geen overhaaste beslissingen.

Samengevat scheiden of blijven

Bij twijfel: praat met je partner, zoek begeleiding en probeer er samen uit te komen. Blijkt het echt niet meer mogelijk te zijn om het huwelijk te redden dan is een echtscheiding de enige optie. Er zal veel geregeld moeten worden maar uiteindelijk kunnen jullie beiden een nieuw eigen leven opbouwen. Sterkte met de beslissing.

Afbeeldingsresultaat voor echtscheiden