Wat moet ik me voorstellen bij de term biobrandstof?

Biobrandstof: wat is het precies?

Biobrandstof is heel simpel gezegd een brandstof die biologisch is, op een natuurlijke manier wordt gewonnen en daarmee een minder schadelijk effect heeft op het klimaat. Het is een manier om verbrandingsmotoren te laten fungeren op een schonere brandstof. Vooral als je kijkt naar de transport- en energiesector ontdek je dat er veel ruimte is voor verbetering. Al langere tijd wordt er gelukkig gezocht naar oplossing voor dit probleem, waar het gebruik van biobrandstof er één van is.

Hoe wordt biobrandstof gemaakt?

Biobrandstof wordt gewonnen uit organische grondstoffen. Hierbij kunt je denken aan dierlijke en plantaardige (rest)materialen. Zij worden samengeperst of verwerkt tot een synthetische brandstof. Een enorm pluspunt van biobrandstoffen is dat deze hernieuwbaar zijn. Dit betekent dat nodige gewassen elke keer gepland kunnen worden om later te fungeren als bron voor biologische brandstoffen. Denk hierbij aan materialen zoals soja, koolzaad, mais en graan.

Wordt deze vorm van brandstof tegenwoordig veel gebruikt?

Tegenwoordig wordt er meer en meer ingezet op het gebruik van biobrandstof. De eerder genoemde transportsector en energiesector zetten al lange tijd hun beste beentje voor om oplossing te vinden waarmee biobrandstof ingezet kan worden. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan HVO diesel dat op dit moment in een gedeelte van generatoren en aggregaten wordt gebruikt. Daarnaast is deze vorm van biodiesel ook erg bruikbaar voor voertuigen, wat ook de reden is dat steeds meer vrachtwagens experimenteren met dit type diesel als brandstof. Dit resultaat in een drastische vermindering van de uitstoot van CO2 in de lucht.

De soorten biobrandstof

Zojuist kwam HVO diesel al even naar voren. Dat is een vorm van biobrandstof die wordt gewonnen uit plantaardige en dierlijke vetten vanuit gewassen. Hiervan bestaat een eerste generatie en een tweede generatie. Waar de eerste generatie gebruik maakt van gewassen die speciaal voor dit doeleinde geproduceerd worden, gebruikt tweede generatie HVO diesel gewassen die al een eerder doel hebben gediend zoals gebruikt frituurvet. Een andere vorm van biobrandstof is bijvoorbeeld FAME. Ook deze wordt hier en daar gebruikt binnen verbrandingsmotoren. Een nadeel van FAME ten opzichte van HVO is dat eerstgenoemde niet waterafstotend is, wat op de lange termijn eventueel voor bacteriën kan zorgen. Het is daarom wel een stuk goedkoper van HVO, dat op zijn beurt waterafstotend is.

Een schoner klimaat is de toekomst

Biobrandstoffen worden gebruikt om een schoner klimaat te realiseren. En dat is nodig ook, aangezien het gebruik van fossiele brandstoffen erg lang is doorgegaan. De schadelijke stoffen eisen steeds meer hun tol en om te voorkomen dat het nog verder gaat zetten vele bedrijven in op oplossingen in de richting van biobrandstof.