Wat is en doet een pro deo advocaat?

Pro deo betekent voor God en daarmee wordt een dienst bedoeld die gratis is. Een pro deo advocaat is dan ook een gewone advocaat die ook werk pro deo doet. Hiervoor krijgt hij wel betaald alleen niet door u maar door de overheid. Wel betaalt u als cliënt een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van vermogen en inkomen. Deze gesubsidieerde rechtshulp kan geregeld worden via een zogenaamde toevoeging. U hoeft deze toevoeging niet zelf aan te vragen. Dat doet de advocaat voor u. Wel moet u er op letten dat u een advocaat inschakelt die ook als pro deo advocaat kan optreden. U kunt deze pro deo opererende advocaten vinden op de site van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Pro deo advocaat wanneer kom ik in aanmerking

Wilt u in aanmerking komen  voor een pro-Deoadvocaat? Dan moet u aan inhoudelijke en financiële voorwaarden voldoen. Het zal moeten gaan om een zaak waar de Nederlandse rechter over moet beslissen. Verder heeft de zaak betrekking op een probleem dat u niet zelf kunt oplossen. De financiële voorwaarden hebben betrekking op de hoogte van uw inkomen en vermogen. Laat u hierover goed voorlichten door uw advocaat. Vermogen en inkomen kunnen jaren achteraf altijd nog wijzigen. Uitgangspunt zijn de gegevens van de belastingdienst. Houd u er rekening mee dat een rechter u kostenveroordeling op kan leggen wanneer u in het ongelijk wordt gesteld. Ondanks de toevoeging.

Waar vind ik een pro deo advocaat

Het handigst is om een advocaat te zoeken in uw eigen woonomgeving. Het werken op afstand blijkt minder effectief te zijn en er zijn zelfs advocaten die uw zaak niet aan zullen nemen. Woont u in Deventer of omgeving? Dan kan ik u aanraden vrij blijvend contact op te nemen met pro deo advocaat Deventer. Zij weten u precies te vertellen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

pro deo advocaat