VvE laten beheren

Hebt u een tekort aan vrijwilligers bij uw Vereniging van Eigenaren en wilt u uw VvE laten beheren? Dat is mogelijk. Bij ons als VvE beheerder kunt u ieder denkbare dienst voor uw panden en complexen inschakelen. Daarbij kunnen we als professional optreden en alle openliggende taken overnemen. Zo kunnen we bijvoorbeeld het technische en bouwkundige onderhoud verzorgen, maar ook uiteraard het secretarieel en financieel beheer. Wat je ook nodig hebt wij zorgen voor u.

In eerste instantie zullen we inventariseren waar de behoefte ligt van uw VvE. Daarvoor gaan we een persoonlijk gesprek aan waarin u duidelijk kunt maken wat er nodig is om te beheren. Ons bureau kan de diensten aanleveren waaraan uw vereniging behoefte heeft. We kunnen bestuurstaken  op ons nemen die u via modules kunt opbouwen. U kunt uw VvE laten beheren in Amsterdam en u kunt uw VvE laten beheren door VT2000.

Technisch en bouwkundig

Onder het VvE laten beheren valt ook technisch en bouwkundig onderhoud. Het doel ervan is het behouden van een bedrijfspand of het wooncomplex. We dragen voor vele jaren al de zorg om het VvE beheer in goede banen te leiden waardoor gebouwen in goede conditie blijven. Groot onderhoud valt ook onder het bouwkundig beheer en wordt uitgevoerd volgens het MJOP, wat het meerjarenonderhoudsplan heet. Met het technische beheer kan men snel ingrijpen wanneer er een storing optreedt of wanneer er een klacht is. We kunnen met ons team snel en 24/7 ingrijpen. En daarnaast beslissen we samen met de Vereniging van Eigenaren welke leveranciers u wilt behouden bij de overgang.

Secretarieel en financieel

Voor secretarieel en financieel beheer kunt u terecht bij ons bureau. U kunt uw VvE laten beheren door onze administratieve medewerkers die eens per jaar een algemene ledenvergadering kunnen verzorgen en daarbij alles regelen wat erbij hoort. Dat wil zeggen dat iedereen op de hoogte wordt gehouden en daarbij de regels worden gehandhaafd en de ledenadministratie wordt gedaan. Verder kunnen we als VvE beheerder de jaarrekeningen opstellen, de crediteuren- en debiteurenbewaking doen en een financiële planning maken voor een uitstekende basis.