Vastgoedbeheer geeft overzicht

Een vereniging van eigenaren moet goede afspraken maken over wie verantwoordelijk is voor welk deel van het pand. Want als niemand zich verantwoordelijk voelt om een bepaald deel van een pand te onderhouden verpauperd dat deel en gaat uiteindelijk de waarde van heel het pand naar beneden. Als gevolg kan het pand of de appartementen in het pand voor minder worden verkocht.

De overheid heeft daarom verplicht gesteld om een Meerjarenonderhoudsbegroting te maken en te onderhouden. Er moet dus een planning worden gemaakt van alle onderdelen van het pand die op bepaalde momenten vervangen moeten worden. Uit deze planning kan dan worden afgeleid wie waar verantwoordelijk voor is. Uiteindelijk moet iedereen zich aan deze planning houden.

Toch wordt er vaak voor een andere oplossing gekozen. Veel verenigingen van eigenaren gaan naar een vastgoed beheerder. Een vastgoed beheerder is specialist in het maken en onderhouden van een MJOB. Door alles aan een vastgoed beheerder uit te besteden krijg je geen onderlinge ruzies over delen van het pand die niet zo goed zijn bijgehouden. De vastgoed beheerder zorgt er dan voor dat er een planning wordt gemaakt en dat deze wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomst van de planning kost het uitbesteden veel of weinig.

Naast de MJOB bied een vastgoedbeheerder vaak ook de dienst van dagelijks technisch beheer aan. Dagelijks technische beheer betekend dat de vastgoed beheerder niet alleen de dingen regelt die op lange termijn moeten gebeuren, maar ook de dingen die tussendoor onverwacht kapot gaan. Het dagelijks technisch beheer biedt de vastgoed beheerder dan aan in de vorm van een abonnement.

Door alles uit te besteden aan een derde partij voorkom je meningsverschillen en weet je zeker dat al het onderhoud op een professionele manier wordt aangepakt. De enige partij waarmee je een meningsverschil kan hebben is de vastgoed beheerder en dat is nog wel te overzien.