Uitbesteden motiveert

De bouwsector is een sector met veel verschillende regels. De bouwsector is daarom een vervelende sector om ondernemer in te zijn, want een zelfstandig ondernemer kan beter werken als er geen regels zijn. Een deel van de regels zijn nodig omdat er anders bedrijven zijn die personeel uitbuiten, of bedrijven die anders gevaarlijk werken of bedrijven die zonder regels niet aan het milieu zouden denken. Er zijn daarom wel enkele regels nodig om een randvoorwaarde te stellen aan de werkwijze van een onderneming.

Deze regels zijn allemaal vastgelegd in de wetgeving van Nederland en zijn deels afgesproken in de CAO. Zo is de CAO-Bouw een vervelende CAO met veel meer regels dan gemiddeld. Zowel de Nederlandse wetgeving als de CAO maken het werken in de bouw best lastig, want het is voor een zelfstandig ondernemer naar verhouding een veel grotere tijdsinvestering om zich van al deze regelgeving op de hoogte te stellen dan voor grote bedrijven. Het is voor een zelfstandig ondernemer daarom slimmer om de regelgeving uit te besteden.

Zo is het aantrekkelijk voor een zelfstandig ondernemer om de administratie uit te besteden aan bijvoorbeeld een administratiekantoor, voor zover de zelfstandig ondernemer zelf de kennis niet heeft om de administratie te doen. Ook de juridische zaken kunnen worden uitbesteed aan een juridisch consultant. Verder kan voor de salaris administratie gebruik gemaakt worden van Youforce Raet. Ook kunnen de overige personeelszaken worden uitbesteed aan een HRM consultant. Zo hoeft een ondernemer zich niet meer bezig te houden met dingen die een aanzienlijk deel van zijn tijd innemen. Een ondernemer kan zich dan meer bezig houden met dingen die met zijn onderneming te maken hebben. Dit vinden ondernemers vaak leuker dan de administratie. Voor ondernemers is het daarom motiverend om dingen, waar ze zelf niet zo veel van weten, uit te besteden.