Ontwikkelen van een beter business proces

Technologie gaat in een snel tempo omhoog. Het gaat zelfs zo snel omhoog dat mensen claimen dat de groei van technologie met exponentiële mate omhoog gaat. Tegenwoordig heb je bijvoorbeeld een camera vision systeem die enorm geavanceerde activiteiten kan uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan inspecteren van producten. Producten gaan over het algemeen heel snel door het productieproces heen. Steeds sneller worden deze gemaakt en geleverd tot de eindklant. De automatisering hiervan is enorm toegenomen afgelopen tijd. Steeds minder werknemers zijn nodig en dat is juist een goed teken. Maar doordat het productie proces zo snel gaat, kunnen er natuurlijk fouten optreden. Deze fouten in het productieproces kunnen behoorlijke boetes en schadeclaims met zich meebrengen. Dit wil je als werkgever natuurlijk ten alle tijden voorkomen. Maar ook als werknemer wil je dit niet onder je geweten hebben, als jij verantwoordelijk was voor dit geautomatiseerde proces. Door het camera systeem, kunnen fouten ten alle tijden ontdekt worden en voorkomen worden, waardoor deze niet verder uitlopen tot grote consequenties. Een ander hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de juiste producten op de juiste plek zijn in het productieproces is coding and marking heel handig. Het proces werkt als volgt, op ieder product wordt een code geplaatst, die te lezen is door een machine, deze machine kan vervolgens scannen waar het product is en wat voor product het is. Hierdoor kan gemonitord worden hoe snel het productieproces verloopt, en kunnen hierop wellicht aanpassingen plaats vinden als dat nodig is. Dit zorgt er voor dat het productie proces een stuk efficiënter verloopt en de kans op fouten in het proces enorm af wordt genomen. Voor alle bedrijven die producten produceren, is dit zeker wel een idee om naar te kijken. Wellicht dat jij dit ook kan implementeren in jouw productie proces en nog beter de eindklant kan serveren met de beste kwaliteit voor de laagste prijs.