Een collectieve arbeidsovereenkomst

Iedereen heeft wel al eens van een cao gehoord. Toch is het voor veel mensen eerder een vaag begrip en weten ze niet echt wat het is. Ook voor ondernemers kan het moeilijk zijn om door het cao-bos de bomen nog te zien. In dit artikel kan je daarom duidelijk lezen wat een cao is en bij welke regels een ondernemer rekening moet houden.

Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een schriftelijke overeenkomst waarin alle afspraken terug te vinden zijn aangaande de arbeidsvoorwaarden voor de sector of bedrijven waarvoor het cao afgesloten wordt. Die arbeidsvoorwaarden zijn dingen zoals het loon, de loonberekening, toeslagen bovenop het loon, de betaling van overwerk, werk- en proeftijden, opzegtermijnen en het pensioen. Een collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen een werknemersorganisatie (meestal vakbonden), een werkgeversorganisatie of tussen één of meerdere werknemers.

De afspraken die binnen een cao gemaakt worden mogen niet tegenstrijdig zijn met de wet. Over het algemeen zijn ze gunstiger dan de afspraken binnen de wet. Zo wordt er in een cao bijvoorbeeld vaak een hoger minimumloon bepaald dan dat dat verplicht is door de wet of stelt het cao dat de werknemers op meer vakantiedagen recht hebben dan bepaald in de wet. Een cao kan daarentegen nooit stellen dat werknemers recht hebben op minder vakantiedagen dan bij wet bepaald.

Bij welke regels moet een ondernemer dan rekening houden? Een cao is een overeenkomst die geldig is voor een bepaalde sector of bepaalde bedrijven. Enkel bedrijven die binnen een cao vallen, moeten rekening houden met de afspraken die er in het cao gemaakt worden. Zo is er bijvoorbeeld het cao bouw dat geldt voor de volledige bouw sector. De regels die een cao stelt kunnen ingekeken worden bij de werkgevers- of werknemersorganisatie die het cao afgesloten heeft of kunnen door iedereen geraadpleegd worden in online databanken.