Negatief effect verhuizen op schoolprestaties

De vaardigheden en schoolprestaties van kinderen lijden onder frequente verhuizingen. Ondanks dat je de verhuizing perfect hebt regelt door bijvoorbeeld een verhuisbedrijf uit Den Haag in te schakelen. Door een verhuizing verandert de gehele leefwereld van een kind, zeker als het naar een andere plaats verhuist. Hierdoor zullen de kinderen naar een andere school moeten en nieuwe vriendjes moeten maken en dit kan zorgen voor stress. De dagelijkse dingen zoals huiswerk en het spelen met vriendjes of vriendinnetjes zullen hieronder lijden.

 

Redenen verhuizen

Er zijn natuurlijk veel verschillende redenen om te verhuizen. Zo kan het zijn dat het huis te klein is geworden door pasgeboren kinderen of de werksituatie van een van de ouders verandert. Deze redenen zijn bij het onderzoek naar het effect van verhuizen zo veel mogelijk weggelaten. Er is dus zo veel mogelijk gekeken naar alleen de invloed van het verhuizen zelf. Kinderen die minder vaak of helemaal niet verhuisden hebben over het algemeen betere resultaten bij rekenen en taal. Ook op het sociale gebied waren deze kinderen verder. Kinderen die vaak verhuisden hadden niet alleen meer emotionele problemen maar ook gedragsproblemen. Zelfs enkele jaren na de verhuizingen kunnen de negatieve effecten nog invloed hebben op de kinderen.

 

Blijf opletten

De nadelige effecten van het verhuizen kunnen zich opstapelen als een kinderen frequent verhuizen en telkens aan het nieuwe huis, nieuwe school en nieuwe buurt moeten wennen. Het is dus belangrijk dat het bij school wordt aangekaart zodat de situatie op school zo snel mogelijk weer stabiel is na het verhuizen. Hierdoor kunnen kinderen met hulp van hun ouders en leerkracht zich snel weer focussen op het belangrijke schoolwerk en het spelen met vriendjes of vriendinnetjes. Probeer altijd om het kind op dezelfde school te houden na een verhuizing. Dit zal al een hoop nadelige effecten voor het kind wegnemen.