De voordelen van mediation

Er is een geschil waar je niet uit komt. Dat kan een scheiding betreffen, een arbeidsconflict of bijvoorbeeld een geschil met de buren. Wat kan je doen? Bemiddeling inschakelen. Zolang beide partijen de wens hebben er samen uit te komen is mediation de manier om dat te doen. Mediation houdt in dat jullie zelf het conflict oplossen door onderhandelingen onder begeleiding van een onafhankelijke mediator. De mediator leidt de gesprekken en kiest geen partij. De uiteindelijke oplossing is die van beide partijen.

Hoe werkt mediation?

Vaak is bij een conflict het vertrouwen geschonden. Een belangrijke insteek tijdens de mediation is dan ook om dit vertrouwen te herstellen. Daarom is alles wat besproken wordt vertrouwelijk. Niets zal – mocht het onverhoopt zo ver komen – bij de rechtbank terecht komen. Een mediator zal zijn rol duidelijk uiteenzetten en de verwachtingen van beide partijen peilen. Doelen worden geformuleerd en de gesprekken dienen die doelen. De mediator heeft echter ook zeker oog voor de zachte kant van de zaak. Iets wat je bij een advocaat niet kan en mag verwachten. Door ook oog te hebben voor emoties zul je het gevoel krijgen serieus genomen te worden. Een mediator is dus ook een verbindende factor in het conflict.

Waarom mediation?

Mediation helpt, dat is bewezen. Natuurlijk niet in alle gevallen maar het is zeker de moeite van het proberen waard. Waarom? Omdat het goedkoper is dan elk ander alternatief, omdat er naar oplossingen wordt gezocht die door beide partijen gedragen worden. Iedereen zal daardoor met een beter gevoel de uiteindelijke oplossing accepteren. Gaandeweg leer je ook nog beter communiceren met de tegenpartij. Dat levert zeker bij arbeidsconflicten en burenruzies het voordeel dat je geen (gedwongen) afscheid van elkaar hoeft te nemen maar dat je samen weer door één deur kunt. Eigenlijk kent mediation alleen maar voordelen. Schakel dus bij een conflict een mediator in!

mediation